הקיום הנעדר של הטכנולוגיה בחשיבה האסטרטגית-ביטחונית של ישראל: [מתוך המדור: הבמה המחקרית]

אביתר מתניה, אורן פודהורצר, ניר דניאל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

יציבתה המדעית-טכנולוגית של ישראל ויתרונה הטכנולוגי-צבאי הם תוצאה של אסטרטגיה וריכוז מאמץ לאורך שנים. להווי ידוע שהמשך בניית יתרון זה לאורך זמן תלוי בכיוון האסטרטגי ובהחלטות המתקבלות כיום, ולכך נדרש מאמר זה.שיטה מקובלת לבחינת יכולות ויתרון טכנולוגי היא על פי השקעות תקציביות או על פי דירוגים מוחלטים ויחסיים של רמת מחקר אקדמי, מחקר ופיתוח (מו"פ) תעשייתי והשקעות בהון אנושי, אך במאמר זה בחרנו לגשת לנושא מזווית שונה ולבחון את מקומה של הטכנולוגיה כפי שהוא מתבטא באסטרטגיות ביטחון פורמליות של ישראל שפורסמו בשני העשורים האחרונים. ייחודה של פרספקטיבה זו שהיא מלמדת על האיכות ועל עומק ההבנה של התכנון האסטרטגי הלאומי בהקשר הטכנולוגי הצופה פני עתיד.בהתאם לכך המאמר מתמקד בניתוח שלוש אסטרטגיות ביטחוניות מרכזיות שפורסמו בשני העשורים האחרונים – "תפיסת הביטחון של ישראל", "אסטרטגיית צה"ל" ו"האסטרטגיה הישראלית להגנת הסייבר". הוא מנתח את מקומה של הטכנולוגיה בהן על בסיס נורמטיבי של האופן שבו צריכות להיכתב אסטרטגיות טכנולוגיות שלמות, משווה אותן זו לזו וכן לאסטרטגיות ביטחון לאומי של ארצות הברית ובריטניה.מהניתוחים עולה כי בשלוש האסטרטגיות קיימת התייחסות מובהקת ליתרון טכנולוגי כאל יעד, אך לצד זאת בשתיים הראשונות חסר ניתוח מקיף של דרכי המימוש והכלים הנדרשים לבניית העוצמה הטכנולוגית, וגם השלישית אינה שלמה. המאמר מסתיים בדיון במשמעויות ובהיבטים לעתיד של היעדרה (הדרך והאמצעים) של הטכנולוגיה (יעד) מן האסטרטגיות הללו. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)22-37
Number of pages16
Journalעדכן אסטרטגי
Volume25
Issue number3
StatePublished - 2022

IHP Publications

  • ihp
  • Israel -- Security
  • National security
  • Strategy
  • Weapons systems

Cite this