הקדמת עורכים

יצחק שנל, Ephraim Lavie

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingForeword/postscript

Abstract

מאז ומתמיד נחשבו המפות לתוצר אובייקטיבי של עבודה מדעית, אך בעשורים
האחרונים גוברת ההכרה כי לא זו בלבד שהמפות, כולל מפות אקדמיות, הן פרשנות
אינטר־סובייקטיבית של המציאות )מונמנייה, 1996 ;פיקלס, 1991 ;הארלי, 1989 ,)אלא
שהן טומנות בחובן משמעויות פוליטיות באורח סמוי או גלוי )קיטצ'ין ודודג', 2007 ,
ליינברגר ושנל, 2010 .)טיעון זה מתיישב עם הטיעון הבסיסי בתחום הסוציולוגיה של
המדעים, האומר שכל ידע נבנה כפרשנות של המציאות מנקודת ראות חברתית )ברגר
ולוקרמן, 1984 ;פיקלס, 2004 .)השימוש הפוליטי המובהק ביותר במפות נעשה לצורך
מיסודן של זהויות לאומיות ועיצוב ההזדהות עם הקהילה המדומיינת באמצעות
מיתוג הטריטוריה הלאומית, כפי שהיא מתוחמת על ידי גבולותיה וצבועה בצבעים
בעלי משמעות סמלית, המתקשרת ללאום )אנדרסון, 1983 .)
Original languageHebrew
Title of host publicationשיח מפות בסכסוך הישראלי-פלסטיני
Subtitle of host publicationMaps discourses in the Israeli-Palestinian conflict
EditorsIzhak Schnell, Ephraim Lavie
Place of Publicationתל-אביב
Publisherתל-אביב : אוניברסיטת תל-אביב, מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום
Pages9-12
ISBN (Print)9657001471
StatePublished - 2012

Keywords

  • Arab-Israeli conflict -- Maps -- Political aspects
  • Arab-Israeli conflict -- Cartography -- Political aspects
  • Cartography -- Political aspects -- Middle East
  • Political geography
  • גיאוגרפיה מדינית
  • קרטוגרפיה -- היבטים פוליטיים -- המזרח התיכון
  • הסכסוך הערבי-ישראלי
  • الصراع العربيّ الإسرائيليّ

Cite this