הקדמה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingForeword/postscript

Abstract

במשך אלפיים שנה שמר העם היהודי על קיומו וייחודו בעולם שכוח הזרוע שולט בו, והדבר שאפשר לו להתקיים היה כוח האמונה. לפי אליעזר ברקוביץ גורלו של העם היהודי במדבר העמים הוא מדד מתמיד למעמדו המוסרי של העולם: האיכות המוסרית של המעצמות העולמיות נשפטת על פי יחסן אל עמים קטנים, אשר, כמו היהודים, יסוד קיומם וחיותם הוא האמונה ולא החרב. השואה הייתה אפוא עדות למצבו הבלתי מוסרי של העולם. האם יש עתיד כלשהו לעולם כזה, החורץ גורלות עמים לשבט בלי לחוש שום רגש אשמה? תקווה לחיים יש דווקא לעם היהודי, שחווה את אימי ההיסטוריה של כוח הזרוע יותר מכל עם אחר ואף על פי כן שרד - בכוח אמונתו.
Original languageHebrew
Title of host publicationאמונה לאחר השואה
Editorsאליעזר ברקוביץ
Place of Publicationירושלים
Publisherשלם; יד ושם
Pagesז-יג
ISBN (Electronic)9657052165
StatePublished - 2006

ULI Keywords

  • uli
  • Holocaust (Jewish theology)
  • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Influence
  • Judaism -- History -- 20th century
  • יהדות -- היסטוריה -- המאה ה-20
  • اليهوديّة -- التاريخ -- القرن ٢٠

Cite this