הקדמה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

הספר הנוכחי מיועד למטפלים, לסטודנטים המכשירים עצמם לטיפול בתחומי הפסיכולוגיה, הפסיכיאטריה והעבודה הסוציאלית ואף לאנשים המעוניינים לפנות לטיפול עקב חשיפה לטראומה. בהתאם לכך, השיטות בספר מוצגות באופן מתודי, הכולל רציונל של השיטה הטיפולית והאטיולוגיה של התגובה הפוסט-טראומטית לפי פרספקטיבה זו; עקרונות הטיפול ו/או פרוטוקול טיפולי; הדגמת השיטה דרך תיאור מקרה; והתאמה או אי–התאמה של השיטה עבור מטופלים שונים (אינדיקציות וקאונטר–אינדיקציות לטיפול). נוסף על כך, כדי להבין את האפקטיביות של השיטות השונות וכדי למנוע נזק, מוצגים הממצאים המחקריים אשר נאספו עד היום עבור כל שיטה ושיטה, המעידים על יעילותה.
Original languageHebrew
Title of host publicationמשחזור לזיכרון (קובץ בעריכת יעל להב וזהבה סולומון)
Place of Publicationתל אביב
Publisherרסלינג
Pages9-15
Number of pages7
StatePublished - 2019

IHP Publications

  • ihp
  • Post-traumatic stress disorder
  • Psychic trauma
  • טראומה נפשית
  • תסמונת פוסט-טראומטית

Cite this