הקדמה: חקר שמות המקומות - מסע אל הדיסצפלינה

עאמר דהאמשה, יוסי שורץ

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingForeword/postscript

Abstract

אסופת המאמרים 'שמות מקומות וזהות מרחבית בישראל-פלסטין' מכסה מנעד רחב של תהליכי מרחוב ושיום, אשר ביסודם יחסי רוב-מיעוט, זיכרון והשכחה, כמו גם יחסי כוחות בין קבוצות לאומיות ותוך קבוצתיות בישראל-פלסטין. רוב המאמרים מוקדשים לדיון בשמות העבריים ובשמות הפלסטינים של הארץ. עם זאת, כמכלול, הם מספקים נקודת מבט השוואתית חוץ-ישראלית וחוץ-פלסטינית, שדרכה אפשר לבחון נוהגי שיום ושימושי לשון שהתפתחו בקרב משטרים קולוניאליים ובחברות יהודיות כמענה לדינמיקה פוליטית וחברתית.
Original languageHebrew
Title of host publicationשמות מקומות וזהות מרחבית בישראל-פלסטין (קובץ בעריכת עאמר דהאמשה ויוסי שורץ)
Place of Publicationתל אביב
Publisherרסלינג
Pages7-20
Number of pages14
StatePublished - 2018

IHP Publications

  • ihp
  • Imperialism
  • Jewish-Arab relations
  • Names, Geographical
  • אימפריאליזם
  • יהודים וערבים
  • שיום
  • שמות גיאוגרפיים

Cite this