הפרט החולה: אינדיבידואליזם כפתולוגיה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

הדמוקרטיה והתיעוש, שצברו תאוצה באמריקה במהלך המאה התשע-עשרה, הכתירו את האדם הפרטי כריבון עולם. האינדיבידואליזם מוטט מערך חברתי מסורתי שלם, שבו נחשבה ההיררכיה כמפתח לחיי הכלל. על כן, המעבר לשלטון המבוסס על "חירויות הפרט" לא היה תהליך מובן מאליו, והוא לווה במתח רב ובחרדות. משבר ההפרטה מצא ביטוי מובהק גם בתחום הרפואה, בשורה של מחלות והפרעות שתקפו את מי שנטלו חלק מרכזי ברכושנות החדשה: גברים שאפתניים שפילסו להם דרך עצמאית במשק הקפיטליסטי. על סמך השיח הרפואי, ספרות חינוכית, מאמרי פובליציסטיקה ופרסומות בעיתונים, מראה המחבר כי דווקא ההתרעות מפני הסכנות שבניוון גופני ובחוליים הקשורים בחייו המנותקים מהקרקע ומהמסורת, הן אשר הוליכו להדגשת החשיבות של הטיפוח העצמי והבליטו את סגולות האני האינדיבידואלי. הדאגה לבריאות הייתה לאמצעי חשוב בהאדרת האדם הבונה את עצמו במו ידיו (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)18-25
Number of pages8
Journalזמנים: רבעון להיסטוריה
Issue number104
StatePublished - 2008

Cite this