הפרטה ומסחור בחינוך הציבורי בישראל

Research output: Book/ReportBook

Abstract

הספר מחזיק אחד-עשר פרקים אשר בוחנים בצורה ביקורתית גילויים מרכזיים של הפרטה ומסחור בחינוך הציבורי בישראל, ודנים במשמעויותיהם החברתיות והחינוכיות. כך, למשל, הספר דן בציוני-הדרך המרכזיים בכינונו ובשחיקתו של החינוך הממלכתי בישראל; בקיצוץ בתקציב החינוך; בקיומן של מסגרות לימוד מופרטות באוניברסיטות-המחקר הציבוריות בישראל; בהעסקה עקיפה של אנשי חינוך באמצעות חברות כוח-אדם; במגמות הפרטה בחינוך הערבי; בהפרטה בשירותי הרווחה האישיים לילדים ולבני-נוער; ובדפוסים שונים של חדירת עסקים לבתי-הספר.
Original languageHebrew
Place of Publicationתל אביב
Publisherרמות - אוניברסיטת תל אביב
Number of pages293
ISBN (Print)9789652744548
StatePublished - 2010

Publication series

Nameחינוך וחברה
Publisherרמות - אוניברסיטת תל אביב

ULI Keywords

  • uli
  • Education and state -- Israel
  • Education -- Israel -- Finance
  • Educational accountability -- Israel
  • Government aid to education -- Israel
  • Privatization in education -- Israel

Cite this