הפנים הכפולות של המומחיות: על הניסיון בקריאה של ספרות והשפעתו על שיפוט אסתטי

אמיר חרש, ישעיהו שן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בתחומי האומנויות השונים נמצא קשר חיובי בין הניסיון (או המומחיות) של הצופה לבין הערכה אסתטית של יצירות מורכבות. עם זאת, במחקר האמפירי של הספרות המגמה הזו לא נמצאה באופן עקבי. המאמר מצביע על שלוש בעיות מתודולוגיות במחקרים קודמים בתחום: בעיות במדידת הערכה אסתטית, בעיות במדידה של ניסיון בקריאת ספרות, והתעלמות מהשפעת בעיות בהבנה של הטקסט. הניסוי המתואר כאן מבקש להתמודד עם הבעיות הללו, בין השאר, על ידי מדד של "רעש סמנטי" - מדד המעריך את הבעיות וההפרעות שנוצרות במהלך פענוח הטקסט - וכן על ידי שימוש בשיטות חדשות למדידת הערכה אסתטית וניסיון בקריאת ספרות. ניתוח הממצאים שחזר ממצאים קודמים, וגם גילה ממצא חדש, קשר לא לינארי בין ניסיון בקריאת ספרות להערכה אסתטית, אצל בעלי ניסיון נרשמה חווייה שנוטה יותר לקצוות: לנבדקים עם מידת הניסיון הבינונית הייתה החוויה הכי פחות "ספרותית", שיפוט אסתטי נמוך ורעש סמנטי גבוה, ולבעלי הניסיון הרב ביותר הייתה החוויה ה"ספרותית" ביותר, הערכה אסתטית גבוהה ורעש סמנטי נמוך. אפשר לפרש את הממצאים הללו כמורים על כך שניסיון בקריאת ספרות לא מוביל בהכרח להערכה אסתטית גבוהה של טקסט מורכב, אלא שיש לניסיון, בתנאים מסוימים, גם את הפוטנציאל לעורר קושי גדול יותר ובלבול רב יותר בקריאה. בנוסף, הממצאים מורים על שני רכיבים עצמאיים של מומחיות בספרות, האחד הוא היכולת להבחין בסטיות לשוניות ובעיות בטקסט, והשני היא היכולת להתמודד איתן בהצלחה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)81-107
Number of pages27
Journalתעודה
Volumeל
StatePublished - 2020

IHP Publications

  • ihp
  • Aesthetics
  • Criticism
  • Evaluation
  • Measurement
  • Specialists
  • אסתטיקה
  • ביקורות ספרותיות
  • מדידה והערכה
  • מומחים

Cite this