הערת חקיקה: חוק המזון

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

במאמר מוצג ניתוח של החוק לקידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014 - הרקע לחקיקתו, מטרותיו והכשלים שהוא נועד לפתור. הרקע לחקיקת החוק הוא הרצון של משרדי הממשלה להילחם בבעיית יוקר המחיה בשוק המזון ובכשלים תחרותיים שהתגלו, בין היתר, על ידי רשות ההגבלים העסקיים בשוק המזון. מטרת החוק לטפל, באמצעות כללים ברורים יותר, רחבים יותר וחדים יותר מהאיסורים הרגילים של דיני ההגבלים העסקיים, בארבעה כשלים מרכזיים שהתגלו בשוק המזון. הכשל הראשון הוא העובדה שהצרכן אינו מיודע מספיק בנוגע לשאלה איזו רשת שיווק באזור שלו יכולה להציע לו את סל המוצרים שלו במחיר הנמוך ביותר. בכשל זה נועד לטפל הפרק בחוק המזון העוסק בשקיפות המחיר הקמעונאי. הכשל השני הוא העובדה שהצרכן לא תמיד נהנה מאפשרות בחירה בין מספר גדול מספיק של רשתות שיווק מתחרות באזור שבו הוא נמצא - תופעה שהוקצנה על ידי "מילוי" אזורים גאוגרפיים בסניפים של רשת שיווק שהיא ריכוזית באותו אזור, באופן העלול לפגוע בתחרות ולדחוק מהאזור רשתות שלא פעלו בו קודם לכן. בכשל זה נועד לטפל הפרק בחוק העוסק ביכולת הממונה על הגבלים עסקיים לפקח על תופעה זו של "מילוי" אזור גאוגראפי בכמה סניפים של רשת שהיא ריכוזית באותו אזור. הכשל השלישי הוא שספקים גדולים עלולים לדחוק ספקים קטנים ממדפיה של רשת השיווק. בכשל זה נועדו לטפל הוראות העוסקות ביחסים שבין הספקים לרשתות השיווק, המונעות דחיקה מעין זו בדרכים אחדות. הכשל הרביעי הוא שמחירם של מוצרים מסוימים לצרכן עלול להיות גבוה, למרות קיומו של כוח קנייה בלתי מבוטל בידי רשתות השיווק. בכשל זה נועדו לטפל ההוראות בעניין איסור התערבות של ספקים גדולים במחיר לצרכן, ואיסור על ספקים לשלם לקמעונאים גדולים בונוסים או "תשלומי מדף" כאלה ואחרים, המפצים את הקמעונאים על מחיר סיטונאי גבוה, באופן שאינו בהכרח מתגלגל לטובת הצרכן. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)319-342
Number of pages24
Journalמחקרי משפט
Volumeל"א
Issue number1
StatePublished - 2017

IHP Publications

  • ihp
  • Competition
  • Economic policy
  • Food
  • Prices
  • יוקר המחיה
  • מדיניות כלכלית
  • מזון
  • מחירים
  • תחרות כלכלית

Cite this