הערכת פעילות הסטודנטים בקורס אקדמי מקוון במלואו

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מאמר זה הציג את פעילות הסטודנטים בקורס אקדמי מקוון במלואו, אשר פותח במודל פדגוגי המותאם לצורכי הקורס ותכניו. הנתונים שנאספו בקבצי הלוג מלמדים על פעילות רציפה וערה של הסטודנטים במהלך הקורס. שביעות רצונם ממבנה הקורס, תכניו והתנהלותו הייתה גבוהה, יחד עם זאת יש לתת דגש להעצמת התקשורת בין הסטודנטים. בהרצאה יוצגו ממצאים המשווים בין הקורס המקוון והקורס הפרונטאלי ויינתן דגש לתרומת המודל הפדגוגי להשבחת ההוראה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהכנס הארצי השנתי השנים עשר 2014 של מיט"ל (קובץ בעריכת יואב יאיר ואלי שמואלי)
Publisherמכללת לוינסקי לחינוך
Pages167-175
Number of pages9
StatePublished - 2014

IHP Publications

  • ihp
  • College students
  • Computer-assisted instruction
  • Education, Higher
  • הוראה ולמידה מתוקשבות
  • חינוך גבוה
  • סטודנטים

Cite this