הערכת מאפייני למידה מתוקשבת ביישומונים מתמטיים המשולבים ברצף ההוראה בכיתה ומחוצה לה

אסף מקמיל, ענת כהן

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מטרת העל של מחקר זה, לאתר ולהשוות בין מאפיינים של למידה מתוקשבת של תלמידים המתבצעת בשעות הלימוד בכיתה, לבין מאפיינים של (K-6), מגילאי הגן ועד גילאי כיתות ולמידה בשעות הלימוד בבית. לצורך מימוש המטרה, מאפייני השימוש של התלמידים ביישומים המתמטיים, נאספו ותועדו לכדי קבצי יומן, כך שניתן לנתח ולזקק אותם באמצעות מתודולוגיות (Web Mining) של כריית נתונים ברשת. מטרה נוספת, יצירת כלי/אמצעי/מתודולוגיה עבור מקבלי החלטות (מנהלים, מורים) לשילוב מושכל של יישומונים משחקיים (בכל דיסציפלינה שהיא) בלמידה מתוקשבת במהלך תכנון רצף ההוראה ודרך יישומה בפועל. מאפייני הלמידה שנותחו, כללו בין היתר את שעות הלמידה, תכיפות השימוש, קצב/הספק, ניקוד/ציונים, ניסיונות חוזרים לתיקון שגיאות, נטישה, פלטפורמת השימוש המועדפת (מובילית או נייחת),מגזר (יהודי/ערבי), ועוד מאפיינים מעניינים כאלו ואחרים. מהם ניתן ללמוד רבות אודות הבדליהלמידה של התלמידים במסגרות הלימודיות ו/או בביתם, המאפשרת הרחבה ושילוב רצף ההוראה והלמידה המתוקשבת הן בבית והן בכיתה. הממצאים שעלו במחקר זה, מצביעים על הבדלים מובהקים בין הלמידה בבית, לבין זו שמתקיימת בכיתה ובין התלמידים המשלבים בין השניים וזאת, בכל הפרמטרים שנבדקו, לשם דוגמא, תלמידים נוטים להתמודד עם קשיים (יותר ניסיונות מענה) בביצוע יותר בעיות בביתם ( 31% יותר בממוצע) מאשר בכיתה או במשולב, הדבר מתבטא גם באחוז התשובות המוצלחות ( 64% בבית) לעומת 57% , בכיתה או במשולב. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הדיגיטלי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ בעריכת: אינה בלאו, אבנר כספי, יורם עשת-אלקלעי, ניצה גרי, יורם קלמן, תרצה לוטרמן)
Place of Publicationרעננה
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה, מרכז המחקר לשילוב טכנולוגיות בהוראה ע"ש צ'ייס
Pages16 (2021), 109ע-119ע
Number of pages104
StatePublished - 2021

IHP Publications

 • ihp
 • הוראה ולמידה מתוקשבות
 • Computer-assisted instruction
 • תלמידים
 • School children
 • מחשבים בחינוך
 • Education -- Data processing
 • הוראה באמצעות משחקים
 • Educational games
 • למידה
 • Learning
 • משחוק
 • Gamification
 • מתמטיקה -- לימוד והוראה
 • Mathematics -- Study and teaching
 • סביבה לימודית

Cite this