הערכה של שוויון סביבתי-מרחבי בעיר: נגישות לפארקים ציבוריים בערים רמלה ולוד

יצחק אומר, אודי אור

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר מציג מתודולוגיה להערכת נגישות לפונקציות ציבוריות מקומיות של קבוצות חברתיות בעיר. המתודולוגיה מבוססת על מדידת נגישות המותאמת לשימוש בנתונים על התשתית הפיזית ועל התכונות הדמוגרפיות-חברתיות ברמת פירוט של מבנה מגורים, מיושמת בהערכת נגישותן לפארקים הציבוריים של קבוצות אוכלוסייה בערים המעורבות רמלה ולוד, אשר נבדלות במעמדן החברתי-כלכלי ובזהותן האתנית-לאומית. ממצאי המחקר מלמדים כי לאוכלוסייה היהודית ולאוכלוסייה שרמת הכנסתה גבוהה יש דרגת נגישות גבוהה יחסית לפארקים ציבוריים. עם זאת, חוסר השוויון נמצא חריף הרבה יותר בהקשר האתני-לאומי, בעוד שחוסר השוויון ברמת ההכנסה מוסבר בעיקרו על ידי החפיפה בין השתייכות אתנית-לאומית ומעמד חברתי-כלכלי. הערכת דרגת הנגישות תוך הסתמכות על נתונים ברמת פירוט של מבני מגורים היא מדויקת יותר ואף הכרחית כאשר נבחנות פונקציות ציבוריות, כדוגמת הפארקים הציבוריים, שטווח השירות שלהם מצומצם יחסית. הממצאים המדויקים המתקבלים בגישה זו יכולים לשמש בסיס לדיון ציבורי העוסק באי-שוויון סביבתי-מרחבי ולשמש כעזר להקצאה מאוזנת והוגנת יותר של פונקציות עירוניות בידי גורמי תכנון (תקציר מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)85-97
Number of pages13
Journalאופקים בגאוגרפיה
Volume67
StatePublished - 2006

IHP Publications

  • ihp
  • Environmental justice
  • Jewish-Arab relations
  • Lod (Israel)
  • Parks
  • Ramla (Israel)
  • Social integration
  • Social stratification

Cite this