הערכה של השקעות מנוהלות: קופות גמל וקרנות השתלמות

אבי וואהל, מרגלית סמואל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר סוקר מדדים לבחינת השקעות מנוהלות ומיישם מדדים אלה בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות בישראל בתקופה 2018-2007 בעזרת התשואות החודשיות. קבוצת המדדים הראשונה היא מדדי הסיכון: סטיית תקן של התשואה, וביטות לעומת תשואות של מדדי ניירות - כלומר רגישויות לתשואות מדדי ניירות הערך השונים, וכן שונות שאינה מוסברת בעזרת מדדי ניירות ערך שונים (שונות ספציפית). חילקנו את תקופת המדגם לארבע תתי-תקופות עוקבות היינו 0.9. קבוצת המדדים השנייה מתייחסת לרמת התשואות: תשועה מצטברת, תשואה חודשית ממוצעת, מדד שארם (שנבנה מסדרת התשואות התשואה הממוצעת של תיק ההשוואה שנבנה בעזרת רגרסיה לינארית. בניגוד למדדי הסיכון במקרה זה נמצאה עקביות נמוכה מאוד, לדוגמה נמצא מקדם מתאם 0.04 בין אלפות בתתי-תקופות עוקבות. המסקנה מכך היא שבבחירת קופות לעתיד לא ניתן להסתמך באופן מעשי על תשואות העתיד ולכן חשוב להתייחס לדמי הניהול, שהשפעתם על התשואות העתידיות ברורה. ראוי לציין שהבדיקה האמפירית מתייחסת לקופות גמל ולקרנות השתלמות, וייתכן שבסוגי השקעות אחרים (לדוגמה, קרנות הנאמנות העקביות שונה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)76-87
Number of pages12
Journalחידושים בניהול
Volume5
StatePublished - 2019

IHP Publications

  • ihp
  • Investments
  • Pension trusts
  • Portfolio management
  • השקעות ומשקיעים
  • ניהול תיקי השקעות
  • קופות גמל
  • קרנות השתלמות

Cite this