הערבים בשוק העבודה בישראל

Translated title of the contribution: The Arabs in the Israeli labor market

Research output: Book/ReportReport

Abstract

מאמר זה עוסק במחלוקות בנושא ערביי ישראל בשוק העבודה. כרקע למחלוקות מוצגים במאמר המאפיינים העיקריים של מעורבות ערביי ישראל בשוק העבודה, נסקרות הבעיות העולות מהם, ומוצגים צעדי מדיניות אפשריים לטיפול במצב. המחלוקות נובעות מפירושים שונים של הנתונים, מתפיסות שונות של המלצות המדיניות ומהבדלים בגישה הכללית כלפי ערביי ישראל. הן נוגעות לאופן שבו אפשר להבין את שיעור ההשתתפות הנמוך של ערביי ישראל בשוק העבודה, את היקף התעסוקה המצומצם שלהם ואת שכרם הנמוך, ולהצדקה ולתועלת שבנקיטת צעדי מדיניות למיניהם. מכיוון שהערבים הם עשרים אחוז מאוכלוסיית ישראל מדובר בנושאים חשובים מבחינה לאומית ומבחינה מקרו־כלכלית, שיש להם השלכות על סוגיות פוליטיות, חברתיות ומשפטיות. מורכבות הבעיות שמדובר בהן ועומקן מלמדים כי הנושא צפוי להיות סוגיה ציבורית ראשונה במעלה עוד שנים רבות.
Translated title of the contributionThe Arabs in the Israeli labor market
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון ון ליר, התוכנית לכלכלה וחברה
Number of pages30
StatePublished - 2012

Publication series

Nameמחלוקות בכלכלה. סדרה שנייה
Publisherמכון ון ליר, התוכנית לכלכלה וחברה
No.1

ULI Keywords

  • uli
  • Discrimination in employment -- Israel
  • Labor market -- Israel
  • Palestinian Arabs -- Employment -- Israel
  • Palestinian Arabs -- Government policy -- Israel

Cite this