הערבים בישראל בשוק העבודה

Research output: Book/ReportReport

Abstract

החברה הישראלית הינה חברה מפולגת מבחינה אתנית, שבה נדחקו הערבים למעמד של מיעוט נשלט (subordinate). רמת החיים ורמת השירותים, להן זוכים ערביי ישראל, כמו גם מעמדם הפוליטי ורמת השכלתם, מפגרים הרבה אחרי אלה של האוכלוסיה היהודית. במרבית שנות קיום המדינה נתקלו הערבים בחוסר התענינות ובאדישות ואף בגילויים של אפליה מצד הציבור היהודי ומנהיגות המדינה. אף על פי כן, בעשורים האחרונים ניכרים השתלבות גוברת של האוכלוסייה הערבית בשוק העבודה ושינוי בהרכב התעסוקתי והענפי של כוח העבודה הערבי, כמו גם עלייה ברמה ההשכלה. שינויים אלה איטיים אמנם, אך עשויים להוביל לצמצום פערים וליישום מלא יותר של ערכי החברה האזרחית השוויונית – גם על האוכלוסיה הערבית. חוברת זו באה לתאר את מצב הערבים, אזרחי ישראל, בהקשר של השכלה ותעסוקה ולבחון את היקף אי-השוויון בתחומים אלה. זאת, במטרה לזהות נושאים עיקריים המצריכים שינוי או עיצוב מדיניות מפצה, כדי שיובילו ליתר שילוב ושוויון של האוכלוסיה הערבית בחברה הישראלית. מחקר זה בוחן את היבטי ההשכלה והתעסוקה של אזרחי ישראל הערבים ומציג את היקף אי-השוויון בתחומים אלה. מטרתו של המחקר היא לזהות נושאים עיקריים המצריכים שינוי או מדיניות מפצה, על מנת לקדם את שילובה של קבוצה זו בחברה הישראלית ולהגביר את מידת השוויון שתזכה לו.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
Number of pages43
StatePublished - 1994

ULI Keywords

 • uli
 • Arab-Israeli conflict -- Peace
 • Arabs
 • Discrimination in employment -- Israel
 • Labor market -- Israel
 • Labor supply -- Israel
 • Minorities -- Employment
 • Palestinian Arabs -- Employment -- Israel
 • Palestinian Arabs -- Israel -- Economic conditions
 • Israel
 • Minority employment
 • Izrailʹ
 • Medinat Yiśraʾel
 • Yiśraʾel
 • Izrael
 • Isrāʾīl
 • Israele
 • Israel (State)
 • Isŭrael
 • I-se-lieh
 • Medinat Israel
 • State of Israel
 • Land of Israel

Cite this