הסיפור של אתא נ' שוורץ: סיפור(י) הליברליזם הישראלי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

פסק הדין של בית המשפט העליון בפרשת אתא נ' שוורץ מוכר היום בעיקר בתור התייחסות של הפסיקה הישראלית לסעדים האפשריים במקרי מטרד שהוצעו במאמרם המכונן של קלברזי ומלמד על כללי קניין, כללי אחריות ואי-עבירות. אך חשיבותו ההיסטורית של פסק הדין חורגת מגבולות הסוגיה הצרה הזאת: הנתבעת בפרשה הייתה חברה אגדית במשק הישראלי, סמל לקולקטיביזם ציוני, והתביעה נגדה נתפסה בזמנה כסוג של התרסה אנוכית נגד ערכים אלה. יתרה מזו, הכרעתו של בית המשפט העליון, שהעלתה את זכויות הפרט על נס וביקרה את הניתוח הכלכלי של המשפט, הסוותה יסוד חשוב בפסק הדין - ייבוא של הניתוח הכלכלי למשפט הישראלי, בדיון שלא היה לו אח ורע בעולם בשנת 1976. היבטים אלה הופכים את אתא נ' שוורץ לפרשה חשובה לא רק בדיני הנזיקין הישראליים אלא בתולדות הליברליזם הישראלי בכלל והליברליזם המשפטי בפרט, על זרמיהם השונים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)279-302
Number of pages24
Journalמעשי משפט
Volumeי'
StatePublished - 2019

IHP Publications

 • ihp
 • Damages
 • Law -- Israel
 • Law and economics
 • Liberalism
 • Nature conservation -- Law and legislation
 • Noise
 • אתא, חברה לטקסטיל בע"מ
 • דיני הגנת הסביבה
 • דיני נזיקין
 • ישראל -- משפט
 • כלכלה ומשפט
 • ליברליזם
 • רעש

Cite this