המקלטים בישראל לנשים ולגברים שורדי סחר בבני אדם: דו"ח מחקר

דפנה הקר, אורנה בת יוסף כהן

Research output: Book/ReportBook

Abstract

מאז שנות התשעים של המאה העשרים, הפכה ישראל למדינת יעד לסחר בינלאומי בבני אדם, שבאותם ימים עיקרו היה סחר בנשים למטרות זנות. זה למעלה מעשור ש"מוקד סיוע לעובדים זרים" עוקב, מלווה ומהווה זרז לשינוי וקידום מדיניות המגנה על זכויותיהם של נשים וגברים שורדי עבדות וסחר בבני אדם. דרך ארוכה עברו הרשויות בישראל מאז העשור הראשון לסחר, אשר התאפיין בהתעלמות מן התופעה. כיום יש הבנה רבה יותר לזכויות ולשירותים שיש להעניק לאלה ששרדו סחר, שיאפשרו להם להחלים ולהתאושש, ויתנו בידיהם כלים שימנעו מהם לחזור אל מעגל העוני, הניצול והסחר. עם זאת, אין הסדרה כוללת של הליך שיקום ייחודי לקורבנות סחר, אשר יתייחס לסדרי העדיפויות ולכלל השירותים הנדרשים כדי לאפשר הליך שיקום מתאים ואפקטיבי. כתוצאה מכך עולות מתוך הטיפול הפרטני באותם גברים ונשים, סוגיות שונות המצריכות התייחסות של הרשויות ומתן מענה. פעמים אכן נמצאת אצל הרשויות אוזן קשבת, אך לפעמים מימוש הצרכים מתאפשר רק הודות להתערבות בתי המשפט. נדרשת אם כן מדיניות סדורה וכוללת של הליכי שיקום. לשם גיבושה של מדיניות כזו יזם מוקד סיוע לעובדים זרים את המחקר, שמטרתו לצבור ידע על המתרחש בישראל ובעולם בנושא הסחר בבני אדם וללמוד מה נחוץ לנשים ולגברים שורדי הסחר לצורך שיקומם, כדי לפתח, בסופו של דבר, תורת שיקום ייחודית. תורה כזו תשפר את הליכי השיקום ועם קבלתה ואימוצה על ידי הרשויות, היא תאפשר הגנה נוספת לאותם גברים ונשים ועיגון נוסף של זכויותיהם.
Original languageHebrew
Place of Publicationתל אביב
Publisherמוקד סיוע לעובדים זרים
Number of pages137
StatePublished - 2012

ULI Keywords

  • uli
  • Human trafficking victims -- Services for -- Israel

Cite this