המקור הנטוי המשמש כפועל חיווי במגילות קומראן

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

המאמר דן בצורות מקור נטוי המשמשות כפועל בעברית של מגילות קומראן. מוצגים במאמר שלושה דגמים שיש בהם עמימות: שרשרות מקור אחרי פועל נטוי, מקור שאין לפניו פועל נטוי ומשמעו כשם פעולה ומקור המשמש כלוואי. לאור העדפת מבני השעבוד במגילות אפשר לשער כי לא תמיד מביעות הצורות האלה גוני משמעות מודאלית. ברבות מהן אין אלא השתקפות של העמימות בלשון המורכבת והמגובבת של אנשי קומראן, שניסתה בכל כוחה להמיר מבני איחוי פשוטים במבני שעבוד מורכבים, שנחשבו מפוארים בתקופה ההיא, ככל הנראה.
Original languageHebrew
Title of host publicationנטעי אילן
Subtitle of host publicationמחקרים בלשון העברית ובאחיותיה מוגשים לאילן אלדר
Editorsמשה בר אשר, עירית מאיר
Place of Publicationירושלים
Publisherכרמל
Pages29-49
Number of pages21
ISBN (Print)9789655404012
StatePublished - 2014

IHP Publications

  • ihp
  • Dead Sea scrolls
  • Hebrew language, Talmudic
  • מגילות מדבר יהודה
  • שם הפועל (דקדוק)
  • שפה עברית -- תקופת חז"ל

RAMBI Publications

  • rambi
  • Dead Sea scrolls -- Language, style
  • Hebrew language, Talmudic

Cite this