המסע אל האסימטריה: השפעת השפה על החשיבה

דוד גיל, ישעיהו שן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מטרת המאמר היא להציג הכללה אמפירית חדשה לגבי היחס בין שפה וחשיבה, המתמקדת בתכונה לשונית בסיסית המשותפת לשפות שונות, והשפעתה על הקוגניציה. נקודת המוצא של הכללה זו היא הבחנה מופשטת בין שני סוגי מבנים קוגניטיביים: סימטרי ואסימטרי. חלקו הראשון של המאמר מסביר את ההבחנה הזאת בהקשר של המאמר הנוכחי, וחלקו השני מסביר כיצד הקצאת תפקידים תמאטיים יוצרת הבחנה בין מבנים סימטריים ואסימטריים.
Original languageHebrew
Pages (from-to)133-168
Number of pages36
Journalתעודה
Volumeל
StatePublished - 2020

IHP Publications

  • ihp
  • Cognition
  • Language and languages
  • Metaphor
  • Semantics
  • Symmetry
  • Thought and thinking

Cite this