המלצות ליצירת מודל להכשרה מקצועית בישראל

רועי לוי (Editor), רובי נתנזון (Editor)

Research output: Book/ReportReport

Abstract

אחד הכלים החשובים להגדלת ההשתתפות בשוק העבודה ולהקטנת האבטלה והעוני בטווח הארוך הוא הכשרה מקצועית. כפי שמורה הניסיון במדינות רבות החברות ב-OECD, תוכניות ספציפיות בנושא מטעם הממשלה, בשיתוף עם המגזר העסקי, איגודי העובדים ולשכת המסחר, והמועסקים עצמם ברמת המפעל, הוכיחו את עצמן כמוצלחות וראוי לקדם אותן גם בישראל. המטרה המרכזית של הפרויקט היא ללמוד על מודלים מגוונים להכשרת צעירים ולנסח המלצות ליצירת מודל להכשרה מקצועית בישראל. חוברת זו מציגה הרצאות של מומחים ישראלים להכשרה מקצועית. חוברת זו כוללת עקרונות והמלצות למדיניות החינוך המקצועי בישראל. החוברת מסכמת את דיוני הצוות של מרכז מאקרו בנושא שינוי המדיניות של ישראל בחינוך המקצועי
Original languageHebrew
Place of Publicationתל אביב; הרצליה
Publisherמרכז מאקרו לכלכלה מדינית; קרן פרידריך אברט ישראל
Number of pages145
ISBN (Print)9789657523032
StatePublished - 2010
Externally publishedYes

ULI Keywords

  • uli
  • Technical education -- Israel
  • Vocational education -- Israel -- Planning
  • Vocational guidance -- Israel

Cite this