המורה בור, הארנבת מתה: האנטינומיה הפדגוגית של המופע: [מתוך המדור: מה אמר]

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

מחברת המאמר דנה בשלושת הצירים של הגיליון הנוכחי: פדגוגיה כפרקטיקה פרפורמטיבית; פרפורמנס כפרקטיקה פדגוגית; מופעים אמנותיים בעלי צורה פדגוגית מובהקת. עבור מחברת המאמר, הפדגוגיה איננה רק מעשה החינוך, אלא שיטת-העל שמעצבת גופי ידע. בהתאם לזאת, היא מתארת את "המופע הפדגוגי" כמבנה כולל של הפעלת כוח תוחם וממשטר, שבתחומיו פעולת-הגומלין הפדגוגית היא גם אתוס של שחרור. במלים אחרות, מחברת המאמר מתייחסת אל הפדגוגיה כאל אנטינומיה: ניגוד בין עמדות תקפות שנוכחות סימולטנית או מצויות על אותו הרצף. המאמר דן באופנים השונים בהם מופע הוא פדגוגי ופדגוגיה היא מופע וכן מדגים באמצעות מספר מקרי מבחן את התופעה של "מופעים בצורת שיעור" - כאלו שעוסקים בפעולה הלימודית שלהם עצמם. באמצעותם, מבהירה מחברת המאמר כיצד אמנות המופע משחקת בפעולת-הגומלין שמפגישה מורה ותלמיד/ה ושחקן/ית וצופה מצידי הסף; כיצד היא מפעילה לשם כך תבניות של ריחוק וקרבה, צמצום והרחבה, וכיצד היא נסמכת על הנכחה של חיכוך אונטולוגי בין בית הספר של המופע לזה של החיים, לעתים עד איחוי וסינתזה.
Original languageHebrew
Number of pages20
Journalמעקף
Issue number11
StatePublished - 2017

IHP Publications

  • ihp
  • Education
  • Performance art
  • Teacher-student relationships
  • בויס, יוזף
  • חינוך
  • חינוך באמצעות האומנויות
  • לוי, יונתן (משורר ואיש תאטרון)
  • מורים ותלמידים
  • פרפורמנס ארט

Cite this