המאמץ לברוא לשון שידור תקנית לפני קום המדינה: עיון לשוני ב"יומני כרמל"

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מאמר זה בא להאיר קווי לשון המאפיינים את לשון השידור ביומני כרמל משנות השלושים והארבעים, קורפוס ייחודי של עברית ישראלית מוקלטת מלפני קום המדינה. המאמר מתמקד בשלוש מגמות העולות מלשונם של יומני כרמל: הניסיון להחיל ביומנים נורמת לשון שידור מופתית, לעיתים כנגד הסטנדרט הלשוני שרווח בתקופת המנדט; צמתים דקדוקיים שניכרת בהם תמונה מעורבת המשקפת הצלחה חלקית בלבד באימוץ הלשון המתוכננת; ייחודי לשון שאפיינו את העברית הישראלית המוקדמת, אך נפלטו כליל במרוצת השנים.
Original languageHebrew
Title of host publicationהעברית שפה חיה (קובץ בעריכת רינה בן שחר וניצה בן ארי)
Place of Publicationתל אביב
Publisherאוניברסיטת תל אביב והוצאת הקיבוץ המאוחד
Pagesכרך ט', 104-85
StatePublished - 2021

IHP Publications

 • ihp
 • Eretz Israel -- History -- 1917-1948, British Mandate period
 • Hebrew language -- Morphology
 • Hebrew language -- Pronunciation
 • Hebrew language, Modern
 • Language purism
 • Standard language
 • ארץ ישראל -- היסטוריה -- תקופת המנדט
 • הגייה עברית
 • טהרנות לשונית
 • יומני חדשות בקולנוע
 • מורפולוגיה עברית
 • משלב (לשון)
 • פוסקנות (לשון)
 • שפה עברית -- תקופה מודרנית

Cite this