המאה ה-20: מאה שהפכה סדרי עולם: מותאם ליחידה ה' בלימודי ההיסטוריה

Research output: Book/ReportBook

Abstract

"הספר שלפנינו עוסק בחוויה האנושית במאה ה-20, מתוך כוונה לאפשר לקוראים לעמוד על התהליכים המרכזיים שהתחוללו בה...כל פרק נפתח בסקירה תמציתית של תוכנו. בגוף הפרקים משולבים מיסמכים לניתוח, "אשנבים" העוסקים בסוגיות נבחרות, וכן שאלות חשיבה, שנועדו לעזור לתלמידים לקבוע עמדה כלפי הנושא הנדון ולפתח חשיבה עצמאית. עשרות תמונות, מפות ותרשימים בלווית כיתובים מפורטים מסייעים להעשרת הרקע ההיסטורי ולהמחשת אירועים, תהליכים ומגמות. כל ההתרחשויות המדיניות והצבאיות מובאות בהקשרן החברתי והתרבותי, כמרכיבים שונים של החוויה האנושית. בפרקים רבים משולבים אירועים מתולדות עם ישראל, בארץ ובתפוצות, כחלק בלתי נפרד מן ההיסטוריה האנושית". - מתוך פתח דבר
Original languageHebrew
Place of Publicationתל אביב
Publisherספרי תל-אביב
Number of pages272
Editionמהד' מתוקנת ומעודכנת
ISBN (Print)9653210106
StatePublished - 1995

ULI Keywords

  • uli
  • History, Modern -- 20th century -- Study and teaching (Secondary)
  • Twentieth century -- Study and teaching (Secondary)
  • היסטוריה מודרנית -- המאה ה-20 -- לימוד והוראה (תיכוני)
  • التاريخ، الحديث -- القرن ٢٠ -- الدراسة والتدريس (الأعدادي)

Cite this