המאגיה בארץ-ישראל בתקופת המשנה והתלמוד

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר עוסק בקמיעות, בעיקר קמיעות רפואיים, ובשלושה סוגים של פרקטיקות מאגיות - לרפואה ולשמירה, לפגיעה באנשים אחרים או הכפפתם לרצונו של המכשף או הלקוח (בין היתר למטרות ארוטיות), ולגילוי עתידות שהיו נהוגים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד. במאמר נבחן הממצא הארכיאולוגי, בעיקר שברי חרס, והממצא טקסטואלי המעיד על פרקרטיקה מאגית מסוימת, ועל פיו נבחן גם המידע העולה מספרות חז"ל מצד אחד ומהספרות 'הפגאנית' והנוצרית מצד אחר, לגבי העיסוק במאגיה בשלהי העת העתיקה. המאמר מתמקד בשאלה המעשית, אלו פרקטיקות מאגיות מתועדות בממצא הארכיאולוגי והטקסטואלי הכתוב בארמית ובעברית, והאם מה שעולה מממצא זה תואם את הידוע לנו מן הספרות של האליטות השונות - היהודית, הנוצרית ו'הפגאנית'. המאמר עוסק גם במאפייני 'ספר הרזים' - ספר השבעות ופעולות מאגיות מתקופת התלמוד.
Original languageHebrew
Title of host publicationספרות חז"ל הארץ-ישראלית
Subtitle of host publicationמבואות ומחקרים
Editorsמנחם יצחק כהנא, ורד נועם, מנחם קיסטר, דוד רוזנטל
Place of Publicationירושלים
Publisherיד יצחק בן צבי
Pages705-728
Number of pages24
Volume2
ISBN (Print)9789652174208
StatePublished - 2018

Publication series

Nameבין מקרא למשנה

IHP Publications

 • ihp
 • Aggada
 • Aggressiveness
 • Blessing and cursing
 • Eretz Israel -- Antiquities -- 586 B.C.-70 A.D., Exilic and Second Temple period
 • Eretz Israel -- Antiquities, Roman
 • Eretz Israel -- History -- 70-638, Destruction of the Second Temple to rise of Islam
 • Fortune-tellers
 • Medicine -- History
 • Pottery, Ancient
 • Sefer ha-razim
 • Sex
 • Talismans
 • Witchcraft
 • ארץ-ישראל -- ארכיאולוגיה -- תקופה פרסית (587-332 לפנה"ס)
 • ארץ-ישראל -- ארכיאולוגיה -- תקופה רומית (63 לפנה"ס- 324 לספירה)
 • ארץ-ישראל -- היסטוריה -- תקופת המשנה-תלמוד (70-550 לספירה)
 • הגדת עתידות
 • כישוף
 • כלי חרס עתיקים
 • מין
 • ספר הרזים
 • ספרות חז"ל
 • קללות וברכות
 • קמיעות
 • רפואה -- היסטוריה
 • תוקפנות

RAMBI Publications

 • rambi
 • Amulets (Judaism)
 • Eretz Israel -- History -- Talmudic period, 10-425
 • Jewish magic -- History -- To 500
 • Magic in rabbinical literature

Cite this