הלקח לדור: שואה וגבורה במחשבה הציבורית בארץ בשנות החמישים

Translated title of the contribution: Lesson for this generation: Holocaust and heroism in Israeli public discourse in the 1950s

Research output: Book/ReportBook

Abstract

""הלקח לדור" - כשם שירו של נתן אלתרמן – לקח תגובת היהודים בשואה ומשמעותו לבני הדור שגדל בישראל בשנות החמישים - עומדים במוקד ספר זה. הספר דן בפולמוס הציבורי שהתנהל במדינה בעשור הראשון סביב הנצחת יהדות אירופה שחרבה בשואה. הוויכוח הנוקב נגע בשאלות מעיקות שנשארו כעצב חשוף מאז סיום המלחמה בעולם היהודי ובחברה הישראלית. האומנם "כצאן לטבח"? האם מיעוטן של המרידות היה פועל יוצא של "המנטליות הגלותית"? האם הפכו היודנראטים לכלי שרת בידי מנגנון ההשמדה הנאצי? מהי משמעות הגבורה בתקופת השואה והאם קיימת אבחנה ערכית בין דרכם של המורדים והלוחמים לבין דרכם של "המוני בית ישראל'? שאלות אלה עוררו חילוקי דעות עקרוניים בשיח הציבורי בארץ ושיקפו את הוויכוח האידאולוגי על דמותה של החברה הישראלית המתגבשת. במחקר מעמיק ושיטתי חושף המחבר צעד אחר צעד את השתקפותו של הפולמוס הציבורי במערכת החקיקה, בהנצחה הממלכתית והתנועתית, בפובליציסטיקה, בספרים ראשונים שראו אור בארץ ובכתיבה ההיסטורית כך נפרשת לפני הקורא תמונה שלמה ומפורטת ביותר הקיימת במחקר ביחס לכינון תודעת השואה בישראל בשנותיה הראשונות. " -- מהכריכה האחורית.
Translated title of the contributionLesson for this generation: Holocaust and heroism in Israeli public discourse in the 1950s
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherיד יצחק בן-צבי
ISBN (Print)9652171808
StatePublished - 2000

ULI Keywords

  • uli
  • Holocaust memorials -- Israel
  • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Foreign public opinion, Israeli
  • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Public opinion
  • Public opinion -- Israel

Cite this