הל"ל ומשחוק - הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו?

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

פרק זה פותח בהגדרה של פעלנות יוזמת ובהסבר הצורך לטפחה. לאחר מכן מוצגים עקרונות של הל"ל ושל משחוק, ומתוארים מאפייני לומדים בכיתות שהל"ל הוטמעה בהן בהצלחה ומאפייני שחקנים מצטיינים במשחקי מחשב קבוצתיים. לאחר מכן מוסבר כיצד משחוק יכול לשדרג יישום של הל"ל, ומוצגים מאפיינים של סביבת למידה המבוססת על עקרונות הל"ל ומשחוק, כזאת החותרת לפיתוח פעלנות יוזמת של לומדים. בחלקו האחרון של הפרק נדונים התנאים החינוכיים אשר צריכים להתקיים כדי להבטיח סביבת למידה כזו והדרכים לעשות זאת. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationמחקר ויישום בהערכה לשם למידה (הל"ל) של תלמידים ומורים בישראל (קובץ בעריכת מנוחה בירנבוים)
Place of Publicationתל אביב
Publisherמכון מופ"ת
Pages285-305
Number of pages21
ISBN (Print)9789655301557
StatePublished - 2018

IHP Publications

 • ihp
 • Active learning
 • Computer-assisted instruction
 • Educational games
 • Educational tests and measurements
 • Entrepreneurship
 • Gamification
 • Learning
 • School children
 • Teachers
 • הוראה באמצעות משחקים
 • הוראה ולמידה מתוקשבות
 • הערכה מעצבת
 • יזמות ויזמים
 • למידה
 • למידה פעילה
 • מדידה והערכה בחינוך
 • מורים
 • משחוק
 • סביבה לימודית
 • תלמידים

Cite this