היש תרומה להשכלה? אי-הלימה בין השכלה לתעסוקה כיוצרת אי-שוויון בשכר

עמית לזרוס, סאמי מיעארי

Research output: Book/ReportReport

Abstract

אי-שוויון בהישגים תעסוקתיים, בהכנסות או במשאבים מוגדר בעיה כלכלית וחברתית כבדת משקל. ביתר פירוט: אי-הלימה בין השכלת הפרט לתעסוקתו היא חלק מן המנגנון היוצר את האי-שוויון בין קבוצות חברתיות בישראל, ועל כן חשוב לפעול למיגורה. המחקר מלמד כי קבוצות המוצא בישראל אינן שוות בסיכוייהן להימצא באי-הלימה שכזו; המוּעדות לכך ביותר הן הקבוצה הערבית וקבוצת יוצאי ברית המועצות לשעבר. בשלב המעבר שבין השכלה לתעסוקה סיכוייהם של המשתייכים לאחת משתי הקבוצות האלה להשיג ניעוּת חברתית חיובית נמוך בהרבה מעמיתיהם בקבוצות היהודיות הוותיקות. יתר על כן, הימצאות במצב של אי-הלימה שכזו מרע במיוחד את תנאי השכר של הקבוצה הערבית ועל כן מחריף את האי-שוויון בין הקבוצות.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherהמכון הישראלי לדמוקרטיה
Number of pages28
StatePublished - 2015

Publication series

Nameדוח מחקר
Publisherהמכון הישראלי לדמוקרטיה

ULI Keywords

  • uli
  • Discrimination in employment -- Israel
  • Income distribution -- Israel
  • Labor supply -- Effect of education on -- Israel
  • Wage differentials -- Israel

Cite this