היכלות גנוזים: לקראת שחזור חיבור היכלות לא ידוע מגניזת קהיר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

ספרות ההיכלות מוכרת היטב מכתבי יד שמוצאם באירופה, ובמידה פחותה בהרבה מקטעי הגניזה המעטים של ספרות זו שהוהדרו עד כה. במאמר זה המחבר מנסה לשחזר כתב יד של ספרות ההיכלות מן הגניזה, שחזור המבוסס על שלושה קטעים מכתב יד זה שהוהדרו בידי פטר שפר, קטע אחד שההדיר המחבר עצמו במקום אחר, ועוד חמישה קטעים שטרם ראו אור. שחזור כתב היד המקורי מבוסס על ניסיון לצרף את העמודים זה לזה כך שתתקבל המשכיות טקסטואלית ברורה במקומות שנשתמרו בהם סופי עמודים והתחלותיהם, והמשכיות טקסטואלית סבירה במקומות שבהם לא נשתמרו. עם זאת השחזור המוצע הוא ראשוני בלבד, ויש לקוות כי בעתיד יתגלו קטעי גניזה נוספים של כתב יד זה, או עותקים נוספים של חלק מהיחידות הטקסטואליות שנשתקעו בו, ושאלו יסייעו בשחזור כתב היד. אולם גם אם לא יתגלו קטעים נוספים, די בחומר המוהדר במאמר זה כדי להעשיר את ידיעותינו על ספרות ההיכלות שבגניזת קהיר ולפתוח מחדש שאלות חשובות בחקר ספרות ההיכלות בכללותה.
Original languageHebrew
Pages (from-to)407-446
Number of pages40
Journalתרביץ: רבעון למדעי היהדות
Volume82
Issue number3
StatePublished - 2014

IHP Publications

  • ihp
  • Cairo Genizah
  • Hekhalot literature
  • Manuscripts -- Editing
  • Manuscripts, Hebrew
  • גניזה קהירית
  • ההדרת כתבי יד
  • כתבי יד עבריים
  • ספרות ההיכלות

Cite this