היכולות התחביריות של ילדים עם ליקוי שמיעה בגילאי בית הספר והשפעתן על הבנת הנקרא

רונית שטרמן, נעמה פרידמן

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

חשיפה מוגבלת לשפה בתקופה הקריטית לרכישת תחביר עשויה לגרום להתפתחות תחבירית לקויה. מחקרים שבחנו את היכולות התחביריות של ילדים עם ליקוי שמיעה מלידה שהתחנכו בשפה המדוברת מצאו שרבים מהם מתקשים בהבנה ובהפקה של מבנים תחביריים מורכבים. הקשיים המהותיים ביותר נמצאו במבנים שיש בהם תנועה תחבירית, כלומר משפטים שבהם המרכיבים מופיעים בסדר שאינו הסדר הקנוני, כמו המשפט "את איזו ילדה הסבתא מציירת?", שבו המושפע מהפעולה מופיע לפני מבצע הפעולה. משפטים כאלה הם משפטי זיקת מושא, משפטי מיקוד ושאלות מושא. פרק זה סוקר את הידוע באשר ליכולות התחביריות של דוברי עברית עם ליקוי שמיעה מלידה, ועוסק בקשר בין קושי זה לקריאה והבנתה. שני ניסויים חדשים, העוסקים בקריאה ברמת משפט ובקריאת טקסטים קצרים המשווים בין משפטים עם מורכבות תחבירית למשפטים ללא מורכבות תחבירית, מצביעים על הקשר בין הקושי התחבירי לדיוק בקריאה ולהבנתה. ניסויים אלה מציעים הסבר לממצאי מחקרים קודמים על אודות קשיים בקריאה (פענוח) ובהבנת הנקרא של אוכלוסייה זו. מסקנות הפרק מורות על נחיצותו של אבחון תחבירי לילדים עם ליקוי שמיעה בגיל בית הספר היסודי ועל החשיבות של תכנית התערבות לטיפול בתחביר אצל ילדים אלה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationחינוך ושיקום ילדים ומתבגרים כבדי שמיעה וחירשים: היבטים תאורטיים ויישומיים (קובץ בעריכת טובה מוסט ודליה רינגוולד-פרימרמן)
Place of Publicationתל אביב
Publisherמכון מופ"ת
Pagesכרך א', 239-294
ISBN (Print)9789655300840
StatePublished - 2014

IHP Publications

 • ihp
 • Deaf children
 • Grammar, Comparative and general -- Sentences
 • Grammar, Comparative and general -- Syntax
 • Hebrew language -- Spoken Hebrew
 • Hebrew language -- Syntax
 • Language acquisition
 • Reading
 • Reading comprehension
 • הבנת הנקרא
 • ילדים חירשים וכבדי שמיעה
 • מיומנויות לשוניות
 • משפט זיקה (דקדוק)
 • משפט שאלה (דקדוק)
 • קריאה
 • שפה עברית מדוברת
 • תחביר
 • תחביר עברי

Cite this