היידע על מגוון שיטות הוראה והשימוש בהן בבתי ספר יסודיים ובחטיבות הביניים: ממצאי סקר

מיכאל חן, אודרי אדי-רקח, דרורה כפיר

Research output: Working paper / PreprintWorking paper

Publication series

Nameסדרת דוחות מחקר ; דו"ח מחקר 90.1
Publisherאוניברסיטת תל אביב ובית הספר לחינוך, היחידה לסוציולוגיה של החינוך והקהילה, פרוייקט פתח תקוה

ULI Keywords

  • uli
  • Education, Elementary -- Israel -- Petah Tikva
  • Educational surveys -- Israel
  • Middle school education -- Israel -- Petah Tikva
  • Teaching -- Methods

Cite this