היבטים פדגוגיים בשילוב אינטרנט בהוראה אקדמית

ענת שמלא, רפי נחמיאס

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מחקר זה עוסק בשינויים שחלו לאורך זמן בתפיסות הפדגוגיות של המרצים את אופן שילובו של האינטרנט בהוראה. שאלות המחקר המרכזיות נחלקו לשלושה מישורים, והם: (1) במישור המרצה - אילו שינויים חלו במוטיווציית המרצה, בתפיסתו את שילוב האתר בתהליך ההוראה ובמידת התמודדותו עם קשיים בפיתוח האתר; (2) במישור האתר - אילו שינויים חלו במידה ובאופן של השימוש בתכנים באתר, במידת מעורבות המרצה בקבוצות דיון ובמידת השימוש באינטרנט כאפשר (Facilitator) תקשורת עם הסטודנטים; ו-(3) במישור הסטודנט - אילו שינויים חלו בתפיסת המרצה את רמת המוטיווציה של הסטודנטים, את מידת הלמידה ברשת ואת מידת ההתמודדות של הסטודנטים עם קשיים טכנולוגיים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationתקשוב, למידה והוראה (קובץ בעריכת
Publisherדוד חן וגילה קורץ.
Pages(2011), 165-181
ISBN (Print)9789659166206
StatePublished - 2011

IHP Publications

 • ihp
 • College students
 • Computer-assisted instruction
 • Education, Higher
 • Learning
 • Lecturers
 • Perception
 • הוראה ולמידה מתוקשבות
 • חינוך גבוה
 • למידה
 • מרצים
 • סטודנטים
 • תפיסה

Cite this