הטרונורמטיביות כבעיה בריאותית: על הזכות לבריאות של להט"ב

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

בריאות היא גורם מרכזי בחיים האנושיים של כל אדם, ולהקשר החברתי של קיומו יש השלכות רבות עליה. פרק זה יעסוק בשאלות ייחודיות הנוגעות לבריאות להט"ב מהזווית של הזכות לבריאות. בחלק ב' אציג כמה עקרונות יסוד לגבי הזכות לבריאות, בייחוד כפי שפותחה במשפט הבינלאומי, הרלוונטיים לנושא של בריאות להט"ב. בחלק ג' אבחן את מעמד הזכות לבריאות במשפט הישראלי ואעמוד על העקרונות בדבר זכות זו הקבועים בחקיקה הישראלית שהם בעלי רלוונטיות מיוחדת להגנה על הזכות לבריאות של להט"ב. בחלק ד' אתמקד בעקרונות של נגישות ומקובלות ואבחן בעיות של נגישות ומקובלות בנוגע לבריאות עבור להט"ב. בחלק ה' אבחן כיצד גישת זכויות לבריאות עשויה לסייע בהתמודדות עם בעיות ייחודיות של בריאות להט"ב. בסיכום הפרק אדון בסכנות שבמפגש להט"ב-בריאות ובעקרונות שבשלב הזכות לבריאות, שראוי שינחו מפגש זה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationזכויות הקהילה הגאה בישראל
Subtitle of host publicationמשפט, נטייה מינית וזהות מגדרית
Editorsעינב מורגנשטרן, יניב לושינסקי, אלון הראל
Place of Publicationצפרירים
Publisherנבו הוצאה לאור בע"מ
Pages611-629
Number of pages19
ISBN (Print)9789654421416
StatePublished - 2016

IHP Publications

 • ihp
 • Civil rights
 • Discrimination
 • Equality
 • Health
 • Human rights
 • Law -- Israel
 • Medical care
 • Minorities
 • Sexual minorities
 • Sexual minorities -- Population
 • אפליית מיעוטים
 • בריאות
 • זכויות האדם
 • ישראל -- משפט
 • להט"ב
 • שוויון
 • שירותים רפואיים

RAMBI Publications

 • rambi
 • Right to health -- Israel
 • Sexual minorities -- Legal status, laws, etc -- Israel
 • Sexual minorities -- Medical care -- Israel

Cite this