החפירות ברוגם גנים: מפעל קהילתי לשיקום אתר קדום במערבה של ירושלים

רפי גרינברג, גלעד צינמון

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

ריבוי התיאורים והסתירות ביניהם גרמו למחלוקות גדולות בשחזור הנסיבות שהביאו למותו של יהויקים ולמבוכה בין החוקרים. המאמר מנסה לשחזר את המידע ההיסטורי על סוף ימי מלכותו של יהויקים. המחבר מנתח את התיאורים השונים על מות המלך ומנסה להראות שהוא הלך לעולמו כדרך כל בשר עוד קודם להגעתו של הצבא הבבלי לירושלים, ונקבר בקבר אבותיו. שההשמטה של ציון קבורתו בספר מלכים היתה מכוונת, ונבעה מהמצוקה ההיסטוריוגרפית של המחבר, ומההשפעה הגדולה שהיתה לקללותיו של ירמיהו, שנאמרו עוד קודם למותו של המלך. מחברים מאוחרים יותר נאלצו להתמודד עם העדרו של תיאור על קבורת המלך, וניסו להסביר זאת בדרכים שונות, מתוך עמדותיהם הרעיוניות והשקפותיהם ההיסטוריות
Original languageHebrew
Pages (from-to)44-51
Journalחידושים בחקר ירושלים
Volume6
StatePublished - 2000

IHP Publications

  • ihp
  • Saline irrigation
  • ארץ ישראל -- היסטוריה -- לפני תקופת המקרא (עד 2200 לפנה"ס)
  • יהויקים, מלך יהודה

Cite this