החינוך העברי בימי הבית הלאומי, 1919-1948

שמעון רשף, יובל דרור

Research output: Book/ReportBook

Abstract

חיבור זה מתמקד בסוגיה שהעסיקה הרבה את היישוב היהודי בארץ-ישראל - מבנה מערכת החינוך, אופיה ויעדיה. את מרכזיותו של החינוך בקרב 'היישוב החדש', שתחילתו בעלייה הראשונה, יש לתלות בעצם הדבר שהכול ראו בחינוך את הכלי העיקרי להבטחת המשכיותה ולמיסודה של המהפכה הציונית, שביקשה בראש וראשונה לעצב קהילה יהודית חדשה שונה במידה ניכרת מן החברה היהודית המסורתית. עם זאת, מאחר שלא היתה מידה גדולה של הסכמה בקרב התנועות הפוליטיות והזרמים האידאולוגיים על יעדיה המדויקים של המהפכה הציונית, באו המאבקים הבין-תנועתיים לידי ביטוי גם בפולמוס העז סביב ארגון מערכת החינוך היישובית. שמעון רשף ז"ל ויובל דרור פורסים לפני הקורא יריעה רחבה של הסוגיות הארגוניות, המנהליות והפדגוגיות שהעסיקו את קברניטי היישוב וחבר מוריו. המונוגרפיה מביאה לפני הקורא סיכום עדכני של המחקר ההיסטורי-חברתי והחינוכי, והיא נועדה לשרת חוקרים במדעי החינוך, ההיסטוריה והחברה וכן מורים וכל מי שיש לו עניין בתולדות החינוך היהודי בארץ-ישראל. תולדות החינוך בתקופת היישוב משתלבות בהיבטים הפוליטיים והתרבותיים של תולדות היישוב, אשר נידונים בסדרת הספרים שבהוצאת מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, "תולדות היישוב היהודי בארץ-ישראל מאז העלייה הראשונה.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמוסד ביאליק
Number of pages214
ISBN (Print)9653427202
StatePublished - 1999

ULI Keywords

  • uli
  • Education -- Israel -- History
  • Eretz Israel -- History -- 1917-1948, British Mandate period
  • Eretz Israel -- History -- British Mandate period, 1917-1948
  • Eretz Israel -- History -- 1917-1948
  • Israel -- History -- 1917-1948
  • Eretz Israel -- History -- Mandate period

Cite this