החיים הספרותיים בארץ ישראל 1910-1933

Translated title of the contribution: The literary life in Eretz Israel 1910-1933

Research output: Book/ReportBook

Abstract

החיים הספרותיים בארץ ישראל הוא מחקר סוציו-ספרהמבוסס על חומר מקורות ראשוני רחב ומגוון ועל תיאוריה ומערכת מושגים, המאפשרים לתאר באופן שיטתי את הרבדותה של המערכת הספרותית ואת שינוי הטעמים והנורמות בספרות כתוצאה של מאבקי כוח בין המסדים הספרותיים המרכישים את החיים הספרותיים. התהליכים הסוציו-היסטוריים האלה הנוטלים חלק בתהליכי ההשתנות של המערכת הספרותית נתפשים ומתוארים כאן כתהליכים מרכזיים בהיסטוריה של הספרות ושל התרבות. החלק הראשון של הספר חושף לראשונה פרקים לא ידועים עד כה בהיסטוריה של הספרות העברית. הוא מתאר כיצד נוצרו והתפתפתחו בארץ ישראל חיים ספרותיים החל מראשית המאה העשרים, תוך כדי מעבר המרכזים הספרותיים מאירופה לארץ ישראל ותוך כדי מאבק בין דור התחייה לבין חבורת כתובים על השלטת הנורמות המודרניסטיות נחדשות ועל השליטה במימסד הספרותי. כל אלה התרחשו בד בבד עם עצם הקמתו של המרכז בספרותי בארץ ישראל כחלק בלתי נפרד מבנייתה של של חברה לאומית, והפיכתו למרכז ההגמוני של הספרות העברית. החלק השני של הספר מביא מבחר תעודות מתוך למעלה מעשרים אלף מכתבים פרטיים ותעודות שונות שנבדקו לתורך מחקר ומתפרסמות כאן לראשונה. מבחר זה נותן ביטוי לאופי האינטימי-איטנסיבי של החיים הספרותיים בארץ ולתפקיד המכריע שמילאו בהתפתחותה של הספרות העברית והתרבות העברית. -- כריכה אחורית.
Translated title of the contributionThe literary life in Eretz Israel 1910-1933
Original languageHebrew
Place of Publicationת"א =תל אביב
Publisherהקיבוץ המאוחד
Number of pages467
StatePublished - 1982

Publication series

Nameספרות, משמעות, תרבות
Publisherהקיבוץ המאוחד
Volume13

ULI Keywords

  • uli
  • Hebrew literature, Modern -- History and criticism
  • Hebrew literature, Modern -- Periodicals -- History

Cite this