הוראת כתיבה באמצעות צ'אט טקסטואלי: פוטנציאל לימודי, מאפייני ההנחיה ותרומת ההנחיה

ציפי מרגלית, נעמה צבר-בן יהושע

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר דן בשיחות ועידה לימודיות מונחות המתקיימות זה שנים מספר בישראל באופן סדיר במסגרות לימוד שונות ובכל הגילים. מתואר מקרה, של מנחה אחת המלמדת כתיבה (מקרב שישה מנחים המשתתפים במחקר), ונדונות שאלות העוסקות בפוטנציאל הטמון בשיחות הוועידה, במאפייני ההנחיה של מנחה מנוסה להוראת כתיבה ובתרומת ההנחיה למימוש הפוטנציאל הטמון בשיחות להוראת כתיבה. המחקר נקט גישה איכותנית תוך שילוב של כלים כמותיים. הממצאים מראים כי המשתתפים בשיחות ועידה תופשים את הפוטנציאל של הצ'אט כגבוה ועמדותיהם כלפי הצ'אט חיוביות ביותר. פעולות רבות שעשתה המנחה במהלך שיחות הועידה התאפיינו בשימוש בולט בכלי הטכנולוגיה של הצ'אט ובאפשרויות החדשות הטמונות בהם ככלי לשדרוג ההוראה והלמידה. במהלך המחקר נרקמה שיטה פרשנית המשלבת מרכיבים מעולם התיאטרון ומן המראה החזותי של דף התלמוד. שילוב הכלים מעולמות אחרים אפשר לחדד את הניתוח, לזככו ולהעמיקו, להגדיל את הקריאות ולתקף את הפרשנות. לדעת המחברות, השיטה מתאימה לכתבי-שיח של דיונים מונחים דיגיטליים בפרט וכן לכתבי-שיח לא-דיגיטליים של דיונים מונחים בכלל Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)79-102
Number of pages24
Journalסקריפט: אורינות - חקר עיון ומעש
Volume7-8
StatePublished - 2004

IHP Publications

  • ihp
  • Distance education
  • Master teachers
  • Online chat groups
  • Penmanship
  • Qualitative research

Cite this