הופעת הגוי בספרות חז"ל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר עוסק בספרות חז"ל ובסוגיה מתי ומדוע הומצא המונח "גוי" כשם כללי לכל מי שאיננו יהודי. לכאורה, זהו מונח מובן מאליו, ולכן לא זכה עד כה לתשומת לב מחקרית, גם כאשר שאלת יחסם של חז"ל לגויים שבה ועלתה בספרות המחקרית מהמאה התשע-עשרה ואילך. המאמר אינו עוסק ביחס לגוי, בדימוייו, ואף לא בשאלת הגבולות בינו לבין היהודי, אלא בעצם הקטגוריה של 'גוי', המחלקת את המציאות באופן בינארי: יהודים מול כל השאר, המוכללים בקבוצה אחת. מהלך הבינאריזציה החזל"י ניכר בשני מאפיינים: בהפיכת ריבוי ה'גויים' לריבוי שבתוך אחדות, ובהמרת המרחב המטושטש שבין יהודים לגויים בגבול חד וברור. כדי להציג סינתיזה רחבה, מסתמך המאמר, מלבד על העיונים הטקסטואליים, גם על מחקרים קיימים בתחומים שונים בחקר המקרא וספרות בית שני. הקונספטואליזציה החז"לית חושפת שלב חשוב בהבשלת ההפרדה: חשוב עד כדי כך שניתן לראות בו שיח חדש, שיח 'יהודי-גוי' בינארי וטוטאלי. המאמר מבקש להראות שהמעבר מן המונח המקראי "נוכרי" למונח החז"לי "גוי" אינו רק חילוף טרמינולוגי, אלא שהוא חלק ממהפכה רחבה יותר בתפיסה העצמית היהודית, ובה בעת גם בתפיסת כל מי שאיננו יהודי.
Original languageHebrew
Pages (from-to)361-438
Number of pages78
Journalתעודה
Volumeכ"ו
StatePublished - 2014

IHP Publications

  • ihp
  • Gentiles
  • Hebrew language -- Terms and phrases
  • Rabbinical literature
  • יהודים ואומות העולם
  • מינוח עברי
  • ספרות חז"ל

Cite this