הודאה והדחה: כיצד ניתן להציל את הדוקטרינה?

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המחבר מנתח את פסק הדין בעניין טפר ומראה כי ההלכה הנובעת ממנו לעניין מהותה של טענת הודאה והדחה אינה ברורה כלל ועיקר. אחר כך הוא בוחן באופן ביקורתי מספר הצדקות אפשריות לדוקטרינה של הודאה והדחה המובאות בפסיקה ובספרות, מציע הצדקה אחרת שמסבירה את הדוקטרינה בצורה המיטבית ולאורה הוא מנתח את הלכת טפר ופסקי דין נוספים. לבסוף, המחבר מציע חלופה לאופן בו על בתי המשפט לעשות שימוש בדוקטרינת ההודאה והדחה שלפיה היא תהפוך לדוקטרינה שיורית אשר בתי המשפט יפעילו אך ורק כאשר בעל דין אינו ממלא אחר ההוראות הקבועות בתקנות לעניין ניסוח כתבי טענות. המחבר טוען כי חלופה זו, עולה בקנה אחד עם ההגיון העומד בבסיס הדוקטרינה, ובאופן כללי תורמת להגשמה מיטבית של מטרותיו של ההליך האזרחי.
Original languageHebrew
Title of host publicationספר שלמה לוין (קובץ)
Publisherהמכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר
Pages227-254
Number of pages28
ISBN (Print)9789654421034
StatePublished - 2013

IHP Publications

 • ihp
 • Burden of proof
 • Civil law
 • Civil procedure
 • Confession (Law)
 • Evidence (Law)
 • דיני ראיות
 • הודאה (משפט)
 • כתבי-בי-דין
 • משפט אזרחי
 • נטל ההוכחה (משפט)
 • סדר הדין האזרחי

Cite this