ההרמנויטיקה של התרגום: הקדמה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingForeword/postscript

Original languageHebrew
Title of host publicationעל התרגום
Editorsפול ריקר
Place of Publicationתל אביב
Publisherרסלינג
Pages7-19
Number of pages13
StatePublished - 2006

Publication series

Nameליבידו : סדרה לתרגום
Publisherרסלינג

IHP Publications

  • ihp

DanaCode

  • DanaCode

ULI Keywords

  • uli

Cite this