ההליך האזרחי

יששכר רוזן-צבי, דפנה בר און (Editor)

Research output: Book/ReportBook

Abstract

הספר מבקש לחשוב באופן סדור וכוללני על סדר הדין האזרחי ועל ההיגיון המונח בבסיסו ולהציב תאוריה מארגנת שממנה ניתן יהיה לגזור את כללי הפרוצדורה. ללא תשתית רעיונית מוצקה באשר למטרות ההליך האזרחי ולהצדקות התאורטיות העומדות בבסיסו לא ניתן להבין את הכללים הפרטניים של סדר הדין האזרחי ולפרשם כיאות. בה בעת, מושגים מופשטים לעולם אינם יכולים לספק תשובות למצבי עולם קונקרטיים. על כן הספר מנתח בדקדקנות את הכללים בכל תחום ותחום ואת פסקי דין המפרשים אותם ומנסה להבין את תפיסות העומק העומדות בלב ההחלטות השיפוטיות, ואם יש צורך גם לבקר אותן. הספר משלב לכל אורכו בין תאוריה לפרקטיקה, בין עיון תאורטי במטרותיה של כל סוגיה פרוצדורלית ובערכים העומדים בבסיסה לבין דיון מעמיק בפרטי הפרטים של מגוון הדוקטרינות.
Original languageHebrew
Place of Publicationשריגים-ליאון; ירושלים
Publisherנבו הוצאה לאור; המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר - הפקולטה למשפטים - האוניברסיטה העברית בירושלים
Number of pages703
ISBN (Electronic)9789654421294
StatePublished - 2015

ULI Keywords

  • uli
  • Civil procedure -- Israel

Cite this