ההאטה בגידול הפריון בישראל 90-1960: (כולל תקציר עברי ואנגלי)

Research output: Working paper / PreprintDiscussion paper

Original languageHebrew
Place of Publicationתל אביב
Publisherאוניברסיטת תל אביב, מכון גולדה מאיר לחקרי עבודה וחברה
Number of pages27
StatePublished - 1991

Publication series

Nameנייר דיון (מכון גולדה מאיר לחקרי עבודה וחברה)
Publisherאוניברסיטת תל אביב, מכון גולדה מאיר לחקרי עבודה וחברה
No.64

ULI Keywords

  • uli
  • Industrial efficiency -- Israel

Cite this