הדרת ילדים מהליכי גירושין

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד והמלצות ועדת המשנה בנושא הילד ומשפחתו הכירו בזכותם של ילדים לקחת חלק בהכרעות הקשורות לעניינים הנוגעים להם כמו גם בחובתם של הוריהם ושל מערכת המשפט לכבד זכות זו. המאמר מבקש להצביע על הפער שבין הכרה זו לבין העמדות והפרקטיקות הרווחות בהליכי גירושין בישראל. בעזרת ממצאי מחקר אמפירי מקיף מראה המחברת כי בניגוד לרטוריקה המכילה והמעצימה ילדים האמורה לשקף הכרה בילדים כמושאי זכויות אוטונומיים וכבעלי זכות להשתתפות, בפועל ילדים מודרים מהליך עיצובם של הסדרי המשמורת והראייה שלהם עם הוריהם, למעט במקרים נדירים של מחלוקת קשה בסוגיה זו בין ההורים. ההדרה מתבצעת הן על ידי ההורים והן על ידי אנשי המקצוע שלוקחים חלק בהליכי גירושין (תקציר מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)63-72
Number of pages10
Journalהמשפט: כתב-עת לענייני משפט
Volume22
StatePublished - 2006

IHP Publications

  • ihp
  • Children's rights
  • Custody of children
  • Guardian and ward
  • Joint custody of children
  • Parent and child (Law)

Cite this