הדיור הציבורי ביפו כבבואה להתבדלות אתנית

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המחברת מתארת את המאבק המשפטי בתחום הדיור שמנהלים התושבים המתגוריים בשתי שכונות ביפו: ת דיירי שכונת עג'מי, דיירים מוגנים בדמי מפתח, ודיירי יפו ג' היהודים שהם דיירים שוכרים בדיור הציבורי. המחברת סוקרת את הקשיים הניצבים בפני תושביהן של שתי שכונות אלה בבואם לקבל חזקה רשמית על דירותיהם. מצבם משקף תהליכים היסטוריים חברתיים ונראה כי המדינה פועלת נגד קבוצות חלשות באמצעים משפטיים המקבעים אותם בתחתית הסולם החברתי. הפתרון לדעת המחברת הינו בזירה הפוליטית.
Original languageHebrew
Title of host publicationיחד אך לחוד: ערים מעורבות בישראל (קובץ)
Publisherאוניברסיטת תל-אביב וקרן קונרד אדנאואר
Pages95-100
Number of pages6
ISBN (Print)9659077386
StatePublished - 2007

IHP Publications

 • ihp
 • Acquisition of property
 • Homeowners
 • House buying
 • House selling
 • Housing policy
 • Jaffa (Tel Aviv-Yafo, Israel)
 • Palestinian Arabs -- Israel -- Housing
 • Property
 • Public housing
 • Public housing -- Law and legislation -- Israel
 • Rental housing
 • Social isolation
 • Social policy
 • Sociology, Urban
 • Urban geography
 • בעלי בתים
 • גיאוגרפיה עירונית
 • דיור ציבורי
 • דיני קניין
 • דירות מוגנות
 • התבדלות חברתית
 • חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), התש"ס- 1999
 • יפו (יישוב עירוני)
 • מדיניות חברתית
 • מדיניות כלכלית -- דיור ושיכון
 • סוציולוגיה עירונית
 • ערבים בישראל -- בינוי ושיכון
 • ערים מעורבות בישראל
 • רכישה ומכירה של דירות ומבנים
 • שכירת דירות ומבנים

Cite this