הדיבוק, הגולם ורבן יוחנן בן זכאי: אינטרטקטואליות רפרטוארית ב'בליל זה' לנתן ביסטריצקי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מאמר זה מבקש להתחקות אחר נוכחותו האינטרטקסטואלית של רפרטואר הבימה במחזה "בליל זה" של ביסטריצקי, וכיצד שתי ההצגות "הדיבוק" ו"הגולם" משמשות כפרדיגמות שדרכן המחזאי קורא את המיתוס התלמודי ובאמצעותן הוא ממפה את הקונפליקטים התרבותיים והפוליטיים שהוא מעלה על הבמה.
Original languageHebrew
Title of host publicationהבימה
Subtitle of host publicationעיונים חדשים בתאטרון לאומי
Editorsשלי זר-ציון, דורית ירושלמי, גד קינר-קיסינגר
Place of Publicationתל אביב
Publisherרסלינג
Pages381-403
Number of pages23
StatePublished - 2017

Publication series

Nameהסדרה לאמניות

IHP Publications

  • ihp
  • Bistritzky, Nathan -- 1896-
  • Johanan ben Zakkai -- -approximately 80
  • ביסטריצקי, נתן -- 1896-1980
  • בליל זה (הצגה)
  • הגולם (הצגה)
  • הדיבוק (הצגה)
  • יוחנן בן זכאי

DanaCode

  • DanaCode

Cite this