הגינות מלאה? בעלי שליטה, חובות הדירקטוריון וביקורת שיפוטית

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

חוק החברות קובע הליכי אישור מיוחדים לעסקות של חברות ציבוריות בנסיבות שבהן בעל השליטה מצוי בניגוד עניינים. אולם חוק החברות אינו מספק מענה לשאלה מתי ראוי שבתי-המשפט יתערבו בעסקות בעלי-עניין אשר קיבלו את כל האישורים הנדרשים. גם הפסיקה טרם נדרשה לשאלה חשובה זו. מטרתה של רשימה זו היא להתוות עקרונות מנחים לביקורת שיפוטית על עסקות בעלי-עניין. הרשימה תטען כי לביקורת שיפוטית יש תפקיד חיוני בהגנה על המשקיעים בתאגיד עם בעל שליטה, וזאת לנוכח העדרם של מנגנוני שוק לפיקוח על מוסדות התאגיד בכל הנוגע לאישורן של עסקות בעלי-עניין, ובמיוחד בשל תלותם האינהרנטית של הדירקטורים בבעל השליטה. יתר על כן, גם אישור האספה הכללית ברוב מיוחס אינו מהווה תחליף נאות לביקורת שיפוטית המתמקדת בהליכי האישור בדירקטוריון. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)75-111
Number of pages37
Journalמשפט ועסקים
Volume9
StatePublished - 2008

IHP Publications

 • ihp
 • Boards of directors
 • Corporate governance
 • Corporation law
 • Executives
 • Judicial review
 • Stockholders
 • ביקורת שיפוטית
 • בעלי עניין (בארגונים)
 • דיני חברות
 • דירקטוריון
 • נושאי משרה בחברות
 • שליטה (חברות)

Cite this