הבנה והפקה של משפטים עם תנועה תחבירית אצל דוברי ערבית עם ליקוי שמיעה

מנאר חדאד-חנא, נעמה פרידמן

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מחקר זה בדק כיצד ליקוי שמיעה משפיע על יכולות תחביריות אצל דוברי ערבית פלסטינית. המשתתפים היו 24 דוברי ערבית פלסטינית בני 6;0-9;21 עם ליקוי שמיעה, שהתחנכו בחינוך האורלי. המחקר כלל חמישה ניסויים שמטרתם לבחון הבנה והפקה של משפטים עם תנועה תחבירית, ארבעת הראשונים נערכו בערבית פלסטינית ("ערבית מדוברת") והניסוי החמישי, אשר בדק הבנת משפטים מקריאה, נערך בערבית סטנדרטית ("ערבית ספרותית"). מהניסויים הללו עולה שהנבדקים דוברי הערבית עם ליקויי השמיעה התקשו מאוד בהבנה ובהפקה של משפטי זיקת מושא, שאלות מושא ומשפטי מיקוד, מבנים שילדים בני שש דוברי שפות שונות (כולל ערבית) כבר שולטים בהם. הם הצליחו יותר בהבנה ובהפקה של משפטי זיקת נושא ושאלות נושא. ממצא חשוב נוסף הוא שנבדקים בעלי ירידה חד-צדית בשמיעה, שנבדקו באותן מטלות כמו הנבדקים בעלי הירידה הדו-צדית, הראו דפוס שונה לגמרי בהבנה ובהפקה. הביצוע של דוברי עברית בעלי ליקוי חד-צדי בשמיעה היה זהה לביצוע של קבוצת השומעים בעלי התפתחות שפה תקינה. ניתוח של משפטים הלקוחים מחוברות ילדים, סיפורי ילדים ושירי ילדים מעלה כי המשפטים הנגזרים מתנועה תחבירית נפוצים מאוד בקלט שילדים חשופים אליו. למרות זאת, לקויי שמיעה, אפילו בגיל מאוחר יחסית, מתקשים להבין ולהפיק משפטים אלו. קושי זה עשוי לגרום בעיה חמורה בהבנה ובהפקה בחיי היום-יום ולקושי בהתמודדות של לקויי שמיעה עם מטלות אקדמיות, ועל כן יש להתייחס אליו בכובד ראש.
Original languageHebrew
Title of host publicationחינוך ושיקום ילדים ומתבגרים כבדי שמיעה וחירשים: היבטים תאורטיים ויישומיים (קובץ בעריכת טובה מוסט ודליה רינגוולד-פרימרמן)
Place of Publicationתל אביב
Publisherמכון מופ"ת
Pagesכרך א', 295-351
ISBN (Print)9789655300840
StatePublished - 2014

IHP Publications

  • ihp
  • Arabic language
  • Deaf children
  • Diglossia (Linguistics)
  • Grammar, Comparative and general -- Sentences
  • Grammar, Comparative and general -- Syntax
  • Hearing impaired
  • Language acquisition

Cite this