הבטחת יעילותם של ממירים קטליטיים למניעת זיהום אוויר מכלי רכב ישנים בישראל

Research output: Book/ReportReport

Abstract

"מחקר זה יפתח את הסקירה בבדיקת המאפיינים הפיזיים של ממירים קטליטיים ושל הגורמים לקיצור חייהם. לאחר מכן ידון המחקר במדיניות הישראלית המשפיעה היום על ממירים קטליטיים ויעסוק גם במקומות המתאימים להתערבות ממשלתית בעתיד לשיפור המצב. לאחר מכן יפורטו כמה מאפיינים של מדיניות הנהוגה ברחבי העולם - לטיפול בהיבטים שונים של ביצועים פגומים של ממירים קטליטיים בכלי רכב ישנים. חלקו האחרון של המחקר ממפה את התחומים שבהם נדרשות המלצות למדיניות. אלו גובשו לאחר סדרה של ראיונות בקרב מקבלי החלטות בישראל באביב 2004. מאחר שממירים קטליטיים מותקנים היום בישראל רק בכלי רכב המונעים בבנזין, הדו"ח מוגבל לפלח זה של צי הרכב". -- מתוך המבוא.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון ירושלים לחקר ישראל
Number of pages67
StatePublished - 2005

Publication series

NameCenter for Environmental Policy Studies series
Publisherמכון ירושלים לחקר ישראל
Volumeno. 20

ULI Keywords

  • uli
  • Air -- Pollution -- Israel
  • Automobiles -- Catalytic converters -- Israel

Cite this