האקולוגיה החברתית של מטרופולין תל-אביב והערים שבתחומה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

ייחודן של ערים בסביבות מגורים ניכר בחלוקתן לאזורים על פי התכונות החברתיות של האוכלוסייה המתגוררת בהן. חלוקת העיר לאזורים חברתיים היא חלק בלתי נפרד מהווייתה ומזהותה כפי שמקום מגוריו של האדם הוא רכיב חשוב בזהותו החברתית. כך למשל, היכרות עם העיר תל אביב-יפו פירושה להכיר גם את המשמעות החברתית של החלוקה ל"צפון תל אביב" ול"דרום תל אביב". באופן דומה, תושבי ערים אחרות יודעים להבחין במידה כזו או אחרת בין אזורים חברתיים בעירם. בקרב המעוניין לקבל תמונה שלמה על האזורים החברתיים המתגבשים בעיר הישראלית מתעוררות שאלות העומדות במוקד מאמר זה: מהן התכונות החברתיות האחראיות לחלוקת העיר לאזורים חברתיים? האם אפשר לזהות בחלוקה זו דפוס משותף? האם דפוס כזה הוא ייחודי בהשוואה לערים אחרות בעולם? כדאי לזכור שהתשובה על שאלות אלה עשויה לתרום לא רק להכרת העיר הישראלית אלא גם לשמש מקור נוסף להכרת התכונות החברתיות האחראיות לפילוג הכוחות בחברה הישראלית וליחסים ביניהם. מחקר זה, מתרכז במטרופולין תל אביב-יפו ונערך מנקודת מבט אקולוגית חברתית. עם זאת, להבדיל ממחקרים קודמים שבהם נבחנה מטרופולין זו לאורך זמן, במחקר זה נערכה הבחינה בנקודת זמן אחת, בשנת 1995, אך בשני קני מידה גיאוגרפיים: באחד נבחנה המטרופולין כישות מרחבית אחת ובאחר נבחנו הערים שבתחומה, למשל כפר סבא וראשון לציון. המחקר בוחן בכל אחד מקני המידה האלה את מעורבותם ואת חשיבותם היחסית של מעמד חברתי כלכלי, השתייכות עדתית ושלב במחזור החיים של משפחה, כמקורות לחלוקת האוכלוסייה בתחום המגורים ולהתגבשות אזורים חברתיים. בחלקו הראשון של המאמר, המחבר מציג מסגרת מתודולוגית הכוללת סקירה קצרה של עיקרי האקולוגיה החברתית בעיר המערבית, פירוט שאלות המחקר, תיאור המשתנים, הנתונים ושיטת הבדיקה. בחלק השני, הוא מתמקד בארגון החברתי מרחבי במטרופולין תל אביב-יפו בכללותה. החלק השלישי יוקדש לארגון החברתי מרחבי בתוך ערי המטרופולין. בחלק הרביעי יוצגו ממצאי המחקר ומסקנותיו.
Original languageHebrew
Title of host publicationעיר ישראלית או עיר בישראל
Editorsטובי פנסטר, חיים יעקובי
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד
Pages166-190
Number of pages25
ISBN (Print)9650203524
StatePublished - 2006

IHP Publications

 • ihp
 • Ethnic groups -- Israel
 • Israel -- Social conditions
 • Metropolitan areas
 • Social ecology
 • Social stratification
 • Social structure
 • Sociology, Urban
 • Tel Aviv-Yafo (Israel) -- Population
 • Tel Aviv-Yafo Metropolitan Area (Israel)
 • Tel Aviv-Yafo Region (Israel)

Cite this