האסטרטגים המדעיים בתקופת הממלכתיות: יחסי הגומלין בין הקהילה האקדמית למוקדי כוח פוליטיים

משה ליסק, אורי כהן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

במהלך שני העשורים הראשונים לקיום מדינת ישראל התגבשה קבוצת סטטוס אליטיסטית, ייחודית ורבת עוצמה שהיו חברים בה חוקרים בכירים במוסדות המחקר - האוניברסיטה העברית בירושלים, מכון ויצמן למדע ברחובות והטכניון בחיפה. חברי הקבוצה היו שותפים בכירים בקידום תהליכים ותוכניות שעיצבו רכיבים מרכזיים בדמותה החברתית והתרבותית של מדינת ישראל. קבוצה זו, שנכנה אותה ‘אסטרטגים מדעיים', היתה מבחינות רבות חדשה בתחום המונופול שלה על תחום הידע המדעי לעומת תקופת טרום–העצמאות. מקורות עוצמתה נשענו על שיתוף–פעולה אישי ומוסדי הדוק של חברי הקבוצה עם אישים מרכזיים ממוקדי הכוח הפוליטי, ואלה אף השפיעו על כיוון פעילותה. המאמר בוחן את המדיניות שנקטו האסטרטגים המדעיים במסגרת ‘הממלכתיות', שאפשרה להם להשפיע על עיצוב הזירה הישראלית במספר רב של ממדים, ואת הדרכים שהופעלו לשמר ולחזק את כוחה וסמכותה של קבוצת האסטרטגים. כמו כן נידונה שאלת מקומה של קבוצה זו במרחב החברתי, ומידותיו ותכניו של ההון הכלכלי, החברתי, התרבותי והסמלי שעמד לרשותה. במוקד העיון עומדת ההנחה שדיכוטומיה בין האסטרטגים המדעיים לבין הממשל אינה חד-משמעית, וכי מתפתחת תפיסה דינמית של מרחב חברתי, שבו האסטרטגים המדעיים נכנסים לפעילות מלאה או חלקית במסגרות שלטוניות, בטחוניות ואזרחיות, חוזרים למוסדות המחקר האוניברסיטאיים וחוזר חלילה.
Original languageHebrew
Pages (from-to)1-27
Number of pages27
Journalעיונים בתקומת ישראל
Volume20
StatePublished - 2010

IHP Publications

  • ihp
  • Elite (Social sciences)
  • Israel -- Politics and government
  • Scientists
  • אליטה
  • ישראל -- פוליטיקה וממשל
  • מדע ופוליטיקה
  • מדענים

Cite this