האם קיימים באפרים גרפמיים נפרדים לקריאה ולכתיבה?

תרי שטרנברג, נעמה פרידמן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

באפר הקלט הגרפמי הינו זיכרון קצר-טווח, שתפקידו לאגור את תוצרי הניתוח הוויזואלי הראשוני של המילה הכתובה, לקראת המשך עיבוד על-ידי תהליכי הקריאה המרכזיים. גם בתהליך הכתיבה מעורב באפר גרפמי, שתפקידו לשמר את רצף הגרפמות במילה לקראת כתיבתן. מטרתו של מחקר זה הייתה לבדוק את היחס בין הבאפרים הגרפמיים בקריאה ובכתיבה: האם מדובר בבאפר גרפמי משותף לשני התהליכים, או שמא בפונקציות קוגנטיביות נפרדות. הקשר בין הייצוגים הגרפמיים בקריאה ובכתיבה נבחן בהתבסס על ארבעה נבדקים, תלמידי כיתות ז' עד י', שדפוסי הקריאה שלהם הצביעו על ליקוי סלקטיבי בקריאה ברמת הבאפר הגרפמי. אצל כולם נמצאו טעויות בעיבוד של רצף הגרפמות במילה, כולל החלפה, השמטה, הוספה ונדידה של אותיות בתוך מילים וביניהן. טעויות אלה נמצאו הן בקריאה של מילים קיימות והן בקריאה של מילות תפל, בשיעור גבוה במובהק משל קבוצת הביקורת. בנוסף, נמצאו אצלם אפקטים מורפולוגיים, אפקט אורך ודיסוציאציה בין עיצורים לבין תנועות. מאפיינים אלה ואחרים הצביעו על דיסלקסיה שמקורה בליקוי בבאפר הגרפמי. בשלב הבא, ביקשנו לברר אם הליקוי בבאפר הגרפמי אצל נבדקים אלה הינו ייחודי לתהליך הקריאה, או שמא הוא משותף גם לכתיבה. אצל שלושה מבין הנבדקים, שיעור הטעויות ברצף הגרפמות במילה בכתיבה של מילים קיימות לא היה שונה במובהק מזה שנמצא בקבוצת הביקורת. כמו כן, אצל שלושתם, שיעור הטעויות בכתיבה היה נמוך במובהק מזה שהתקבל בקריאה. אחד מהנבדקים הללו אף ביצע מטלות כתיבה של זוגות מילים ושל מילות תפל, וגם ובהן נמצא ביצוע משופר ביחס למטלות מקבילות של קריאה. בעקבות זאת, ניתן להסיק שהליקוי בבאפר הגרפמי אצל שלושת הנבדקים הללו השפיע באופן ממוקד על תהליך הקריאה, מבלי לפגוע בתהליך הכתיבה. הבחנה זו מצטרפת לדיווחים קודמים אודות הדיסוציאציה ההפוכה - כלומר, נבדקים עם ליקוי גרפמי בכתיבה ועם קריאה תקינה, הדיסוציאציה הכפולה בין הבאפרים הגרפמיים בקריאה ובכתיבה תומכת בהשערה שמדובר בפונקציות קוגניטיביות נפרדות, בניגוד לדעה הרווחת כיום בספרות המחקרית. (מתוך המאמר) Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)105-117
Number of pages13
Journalשפה ומוח
Volume9
StatePublished - 2010

IHP Publications

  • ihp
  • Dyslexia
  • Memory
  • Reading
  • Writing

Cite this